9. razred

Mardi, le 20 octobre 2020

NALOGE NISO INTERAKTIVNE, ZATO JIH TUKAJ NE MOREŠ REŠEVATI. To boš lahko naredil v spletni učilnici.

Exercice N°1


Exercice N°2

ECOUTE ET ENTOURE SI TU ENTENDS LE SON [z] DE ONZE.

Poslušaj posnetek in s klikom označi števila, ki vsebujejo glas [z], ki ga slišiš v besedi “onze”.


Exercice N°3

ECOUTE ET MARQUE LA LIAISON.

Poslušaj posnetek in s klikom označi besedi, med katerima pride do vezanja.

Exemple : nous avons

Vous avez trois frères, deux soeurs, et un seul ordinateur ?

Pas de problème : nous avons la solution !

Participez au concoursMon mini-ordiet gagnez unMini-Mini“, le plus petit des ordinateurs !


Exercice N°4

QUE DIT LE PROFESSEUR NAGAKATA ? ECOUTE ET ENTOURE LA CONSIGNE ENTENDUE.

Kaj reče profesor Nagakata? Poslušaj posnetek in s klikom označi ukaz, ki ga slišiš. Rešitev prvega primera:

1. a) Marche !     b) Marchez !

1. a) Marche! b) Marchez!

2. a) Saute! b) Sautez!

3. a) Joue! b) Jouez!

4. a) Danse! b) Dansez!

5. a) Chante! b) Chantez!

6. a) Salue! b) Saluez!


Exercice N°5

ECOUTE ET COCHE LA CASE QUAND TU ENTENDS UN ORDRE.

Poslušaj posnetek in s klikom označi zaporedno številko ukaza. Rešitev prvega primera:

1. OUI